Křelov - Břuchotín - lokalita Křelov - Korábek

2000 Kč / m2 

Pozemek vyčleněný pro výstavbu 11 samostatných RD – výměra cca 9.000m2.

Velikosti pozemků (návrh dělení), 

– pro samostatně stojící RD 625 až 1133m2

– pro komunikaci 1724m2

Stavební pozemky jsou orientovány severovýchodním a jihozápadním směrem v mírně sklonitém terénu (na 116m převýšení 3m). Inženýrské sítě jsou v současnosti umístěny v ul. Větrné.  

Elektřina – napojení z ul. Větrné (120m) dle projektu

Splašková kanalizace – napojení do tlakové kanalizace v ul. Větrné (120m) dle projektu

Dešťová kanalizace – zasakování dešťových vod dle možností skladby půdy, jinak dle platné územní studie odvodnění z instalovaného přepadu do vsakovací rýhy za nově zbudovanou komunikací 

Vodovod –  napojení z ul. Větrné (120m) dle nového projektu

Asfaltová komunikace – ul. Větrná, obec Křelov – Břuchotín přislíbila její rekonstrukci po výstavbě dalších RD v této lokalitě, pro 9 RD je nutné zbudovat novou komunikaci a parkovací stání dle projektu

Veřejné osvětlení – nové sloupy dle projektu  

Obec Křelov-Břuchotín vznikla v roce 1960 spojením dvou samostatných obcí a to Křelova a Břuchotína.

Obec leží severozápadním směrem od města Olomouc a v zemědělské oblasti Hané.

Kolem obcí prochází rychlostní komunikace z Olomouce do Mohelnice. Obce mají společně 1440 obyvatel. U západního okraje Křelova je malý parčík s rybníkem.

První písemná zmínka o Křelovu je z roku 1275 a o Břuchotíně z roku 1284. V Křelově již ve 14. století stával kostel. V roce 1721 byl na jeho místě vystavěn nový barokní kostel svatého Jiljí. Tento kostel byl v roce 1963 místo potřebné rekonstrukce demolován. V roce 1993 byl dokončen v Křelově nový kostel svatého Jiljí v pořadí již třetí. Ve středu Břuchotína stojí kaple Nejsvětější Trojice pocházející z roku 1773.

Dle platného územního plánu a jeho změn a dle platné územní studie je v této lokalitě možné stavět rodinné domy se sedlovými střechami rovnoběžně s veřejnými prostranstvím se sklonem střešních rovin 30°až 45° – možnost zaslání zaevidované územní studie MMO na vyžádání – info@realinvestplus.cz p.Záhumenský.  

vynětí ze zemědělského půdního fondu – dle sdělení Ing.Poljaka ze ŽP MMO činí odvod 26,56Kč/m2 – fyzická osoba jako stavebník RD je zproštěn tohoto poplatku

V současnoti připravujeme 11  stavebních pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů.

Prodejní cena dohodou – pozemky 951/14 a  951/15 s přístupem z Větrné ulice. Z pozemku se lze napojit na síť NN a tlakovou kanalizaci ve Větrné ulici. V současnosti řešíme připojení na veřejný vodovod.   

Prodejní cena 2000Kč/m2 (DPH se v tomto případě neúčtuje) – pozemky 951/16 až 951/28 + náklady na inženýrskou a projekční činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení + náklady na výstavbu inženýrských sítí, komunikace, veřejného osvětlení, parkovacích stání, předpoklad dokončení léto 2023.  

RK je připravena zájemcům o pozemky poskytnout nejen aktuální informace o připravovaném projektu, ale i doporučit zkušené odborníky pro realizaci projektu výstavby RD (projektování, inženýring, stavební dozor, stavební činnost, geodetické práce). 

1.pozemek  951/14 – 1269m2 v ulici Větrná –  rezervovaný  – šířka stavební čáry 19,5m

2.pozemek  951/15  1133m2 v ulici Větrná –  rezervovaný    28,5m  

3.pozemek  951/16        748m2 –  rezervovaný                       21m

4.pozemek  951/17        707m2 –  rezervovaný                       21m

5.pozemek  951/18         753m2 – rezervovaný                       21m  

6.pozemek   951/19        707m2 – rezervovaný                       21m 

7.pozemek   951/20        757m2 – rezervovaný                      21m

8.pozemek   951/21        706m2 –  rezervovaný                      21m

9.pozemek    951/22       761m2 –  rezervovaný                      21m

10.pozemek   951/23       625m2 –  rezervovaný                     18,5m 

11.pozemek    951/28      816m2 – rezervovaný                     19,5m 

Rezervační poplatek ve výši 40.000Kč + DPH 21% není součástí kupní ceny.

Makléř projektu