Náběr nemovitostí pro stránky www.pozemkyprodomky.eu je ZDARMA. Pro případ úspěšného prodeje pozemku, popř. pozemku a stavby, je vždy předem stanovena odměna dohodou dle podmínek konkrétní zakázky. 

Pro řádné zpracování zakázky je nutná součinnost majitele projektu!  Každý jednotlivý projekt se snažíme pečlivě zpracovat a obsahově výstižně naplnit.

 

Odměna zprostředkovatele zahrnuje následující služby RK: 

• prohlídku nemovitosti při náboru, posouzení reálné prodejní ceny, prověření dokladů, zpracování zakázky

• nabídku předmětu prodeje (marketing prostřednictvím internetu a tištěné inzerce, marketing prostřednictvím velkoplošných plachet, adresné rozesílání nabídek, cestovné, prohlídky nemovitosti se zájemci, focení z dronu, popř. videoprohlídky a 3Dscan nemovitostí, prezentace 2x ročně na olomouckém STAVOTECHU, zpracování letáku A5 + další možnosti dle rozsahu zakázky)  

• vyhotovení rezervační smlouvy, vyhotovení kupní smlouvy obsahující ujednání o vypořádání kupní ceny formou advokátní úschovy, popř. smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude-li třeba

• vyhotovení návrhu na vklad do katastru 

Kontakt